Salvamont Prahova: Inaugurare baza noua de salvare la Azuga

Inaugurare baza noua de salvare la Azuga

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Prahova, Bogdan Toader ?i vicepre?edintele Ludmila Sfîrloag? au participat joi, 19 ianuarie 2017 la deschiderea oficial? a Bazei Salvamont Azuga ?i la prezentarea ambulan?ei montane 4 × 4.

Costurile ambelor investi?ii au fost suportate de Consiliul Jude?ean Prahova. Astfel, cheltuielile pentru Baza Salvamont Azuga au fost de 400.000 lei (TVA inclus), construc?ia fiind ridicata pe un teren pus la dispozitie de Consiliul Local Azuga. Personalul bazei salvamont este format din 8 salvatori montani. Construc?ia este compartimentat? astfel: camer? de gard?, cabinet medical, dou? camere de odihn?, vestiar ?i garaj. A doua investi?ie – ambulan?a montana – are o valoare de 260.000 lei ?i este prev?zut? cu urm?toarele dot?ri: defibrilator, aspirator secre?ii, baterie ?i masc? de oxigen, targ? de salvare ?i transport,trus? medical? complet? ?i saltea vacuum. Este prima ambulan?? montan? 4×4 din România, carosat? pe un JeepWrangler, ambulan?? ce va permite evacuarea din zona montan? a turi?tilor accidenta?i, în condi?ii de siguran?a ?i legalitate.

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Prahova a apreciat activitatea ?i profesionalismul salvatorilor montani prahoveni acordând 8 diplome de excelen?? pentru ,, merite deosebite în salvarea vie?ilor omene?ti în cadrul ac?iunilor de recuperare a persoanelor din zona montan? a Jude?ului Prahova”.
Deschiderea Bazei Salvamont Azuga va permite asigurarea unor servicii de calitate turi?tilor accidenta?i; totodat? salvatorii montani î?i vor desf??ura activitatea în condi?ii optime având la dispozi?ie echipamente de ultim? genera?ie.
La evenimentul de ast?zi au mai participat: prefectul Jude?ului Prahova, M?d?lina Lupea; primarul ora?ului Azuga, Barbu Ciprian Gheorghe ,reprezentan?i ai Jandarmeriei Prahova ?i ai Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?a Prahova .