Salvamont Prahova: Sistemul National de Marcaje

Sistemul National de Marcaje

Marcajele utilizate pentru marcarea traseelor turistice montane ?i condi?iile de detaliu tehnic pe care acestea trebuie s? le îndeplineasc? pentru asigurarea uniformit??ii ?i respect?rii inscrip?ion?rii interna?ionale.

Pentru marcarea traseelor turistice montane se utilizeaz? urm?toarele semne:
a) banda vertical? – pe fond alb – pentru marcarea traseelor principale, numite ?i magistrale, care sunt, de regul?,
trasee de creast?;
b) crucea cu bra?e egale – pe fond alb – pentru marcarea traseelor de leg?tur?;
c) triunghiul echilateral – pe fond alb – ?i punctul într-un cerc – pe fond alb – pentru marcarea traseelor secundare;
d) punctul cu cercuri duble de culoare alb? ?i ro?ie pentru traseele dus-întors.
Culorile pentru semnele de marcaj sunt: ro?u, galben ?i albastru, obligatoriu pe fond alb.
Pentru asigurarea uniformit??ii ?i respect?rii inscrip?ion?rii interna?ionale semnele de marcaj vor îndeplini
urm?toarele condi?ii de detaliu tehnic:
a) se vor încadra într-un patrulater imaginar cu laturile de 16 – 20 cm;
b) benzile de culoare vor avea o l??ime de 6 cm, iar cele de culoare alb?, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
c) triunghiul cu miezul de culoare va avea laturile de 10 cm, iar banda de culoare alb?, de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16
cm);
d) punctul de culoare va avea diametrul de 10 cm, iar banda de culoare alb?, o l??ime de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16
cm);
e) crucea de culoare va avea cele dou? benzi perpendiculare de 3 cm, iar banda de culoare alb?, de 5 cm (5 + 6 + 5
= 16 cm);
f) semnele de marcaj se vor aplica în ambele sensuri de circula?ie, la distan?e astfel apreciate încât s? fie u?or
vizibile de la un semn la altul, perpendiculare pe direc?ii de mers ?i la în?l?imea de 1,5 – 2 m fa?? de sol;
g) în golurile alpine ?i în poienile foarte mari semnele de marcaj se vor face pe stâlpi confec?iona?i din ?evi
metalice; stâlpii vor fi vopsi?i mai întâi cu grund de protec?ie, apoi cu vopsea de culoare alb? ?i neagr?, în dungi
alternative de 30 cm l??ime, vor fi prev?zu?i la partea inferioar? cu gheare pentru fixarea în funda?ii de ciment ?i
apoi, în p?mânt ?i la partea superioar?, cu o palet? pentru semnele de marcaj;
h) pentru protec?ia arborilor semnele de marcaj se vor aplica direct pe copaci, prin vopsire, fiind interzis? fixarea în cuie a altor indicatoare;
i) în zonele stâncoase, greu accesibile, semnele de marcaj se vor aplica pe palete metalice scurte sau pe lespezi plate din piatr?, implantate în gr?mezi de pietre, cimentate, cu o în?l?ime de 0,4 – 0,6 m;
j) în zonele în care traseul turistic montan este bine trasat ?i nu are ramifica?ii nu se va face exces de semne, dar se vor marca în mod deosebit intr?rile în p?dure (din drumuri, poieni, goluri alpine, v?i) prin unul sau mai multe semne
u?or vizibile;
k) pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate semnele, în grup, unul sub altul, ?i nu alternativ, la distan?e mari unul de altul; în zonele stâncoase semnele de marcaj se vor grupa orizontal;
l) în punctele de inflexiune a direc?iei de mers a potecii se vor aplica s?ge?i bicolore (culoarea alb? + culoarea marcajului), care vor indica unghiul direc?ional; s?geata va avea o lungime de 40 – 50 cm, o l??ime total? de 8 – 10 cm ?i unghiul direc?ional de 15 grade, 30 grade, 45 grade, 60 grade, 75 grade, 90 grade, 105 grade ?i de 120 grade;
m) în zone deosebit de circulate ?i expuse fenomenului de cea?? marcajul care va indica apropierea refugiului alpin sau a cabanei va fi dublat de un sistem de aten?ionare acustic sau vizual, ac?ionat electric sau mecanic; în cazul cabanelor func?ionarea acestui sistem va fi în responsabilitatea cabanierului;
n) la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante ?i rezistente la ger, c?ldur?, soare, umezeal? ?i agen?ii poluan?i corosivi;
o) se va evita marcarea drumurilor publice ?i a drumurilor forestiere altfel decât prin t?bli?e indicatoare, la capetele acestora; în cazul în care un traseu turistic montan se interfereaz? cu un drum public, traseul va fi marcat astfel încât s? fie bine relevate intr?rile ?i ie?irile din drumul public.