Salvamont Prahova: Sustineti activitatea salvamont

Sustineti activitatea salvamont

Poti direc?iona 2% din impozitul pe venit c?tre serviciul nostru.
Daca doresti sa directionezi 2% din impozitul datorat de tine, Serviciului Public Judetean Salvamont Prahova, va trebui sa completezi Declaratia de venit global. Daca te numeri printre cei carora angajatorul le completeaza fisa fiscala si nu ai mai completat declaratia de venit global nu te ingrijora, este o simpla formalitate.

Poti obtine declaratia de venit global de la administratia financiara, o poti descarca de pe situl Ministerului Finantelor Publice, completeaza Capitolul A. Date de identificare ale contribuabilului (nume, adresa, telefon, cod numeric personal, etc.)
Completeaza capitolul H. Punctul 2. Sponsorizare entitate nonprofit dupa cum urmeaza:

Denumirea organizatiei: Serviciul Public Judetean Salvamont Prahova
Cod fiscal: 15783628
Cod bancar (IBAN): RO34TREZ5255026XXX000040

Sau o poti descarca de aici:
Forumular F200: Descarca!
Formular F230 (cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual): Descarca!

Formularele sunt insotite de instructiuni de completare detaliate.

Nu-ti fa probleme daca nu cunosti suma corespunzatoare a 2% din impozitul datorat. Aceasta va fi calculata de catre organele fiscale. Poti lasa casuta necompletata. Daca veniturile tale provin de la un singur angajator care va completeaza fisa fiscala de tip 1 (FF1) asta este tot ce trebuie sa completezi in declaratia de venit global. Ignora celelalte capitole. Nu va dura mai mult de 5 minute!

3. Trimite prin posta declaratia de venit global administratiei financiare de care apartii sau depune-o personal. Pana la 31 decembrie administratia financiara va centraliza toate informatiile si va vira sumele stranse catre organizatiile beneficiare.

Clubul de Turism ?i Alpinism „Ciuca?” Ploie?ti este o organiza?ie non guvernamental?, non profit ?i apolitic? ce are ca scop promovarea turismului montan ?i a sporturilor legate de munte în rândurile tinerilor.
Printre activit??ile C.T.A. Ciuca? se num?r?:

• Organizarea unui festival alpin la Ploie?ti – activitate cultural? de prezentare a ultimelor realiz?ri na?ionale din domeniul sporturilor legate de munte.
• Ac?iuni de între?inere a marcajelor turistice din Jude?ul Prahova, în colaborare cu Serviciul Public Jude?ean Salvamont Prahova.
• Ac?iuni de igienizare a zonelor montane din Jude?ul Prahova.
• Construirea de refugii montane în Mun?ii Ciuca?.
• Luarea în custodie ?i între?inerea ariilor protejate din Mun?ii Ciuca?.
• Colaborarea la înfiin?area Parcului Na?ional Ciuca?.
• Program de educa?ie montan? ?colar?.
• Stagiu de ini?iere în turism montan.
• Organizarea unui concurs, tip adventure race pe Valea Teleajenului, pentru promovarea turismului în zon?.
• Participarea la Campionatul Na?ional al Cluburilor de Turism, organizat de Federa?ia Român? de Turism ?i Ecologie
• Construc?ia singurului panou de escalad? indoor din Ora?ul Ploie?ti, la Sala Sporturilor Olimpia.

Activit??ile clubului sunt finan?ate din contribu?ia membrilor, sponsoriz?ri, dona?ii ?i din programul guvernamental 2%.